Sifat Yang Mustahil Bagi Allah
 
 
1
‘Adamun ertinya tiada
2  
Hudasun ertinya baharu
3   Fanaa ertinya binasa
4   Mumasilatuhu Lil Hawadis ertinya menyerupai dengan yang baharu
5   Qiyamuhu Bi Ghairihi ertinya berdiri dengan pertolongan orang lain
6   Ta’adud ertinya berbilang-bilang
7   ‘Ajzun ertinya lemah
8   Karahatun ertinya terpaksa
9   Jahlun ertinya bodoh
10   Mautun ertinya mati