Jenis-jenis Zakat
   
-
Zakat Harta
- Zakat Emas dan Perak
-
Perak Zakat Tanaman
-
Zakat Harta Perniagaan
-
Binatang Ternakan
-
Zakat Fitrah