Malaikat Raqib dan Atid
-
Malaikat berada di kiri dan kanan setiap manusia.
-  
Malaikat Raqib di sebelah kiri mencatat amalan jahat sementara Malaikat Atid di sebelah kanan mencatat amalan baik.
-  
Tiap satu kebajikan ditulis dengan sepuluh ganda kebajikan manakala satu kejahatan ditulis dengan satu kejahatan sahaja.
Kesimpulannya segala tingkah laku manusia tidak akan terlepas dari catatan kedua-dua malaikat ini.