Kitab Zabur
-
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Kandungan kitab Taurat mengandungi fatwa-fatwa, doa, zikir, nasihat-nasihat atau peringatan yang mesti dijalankan oleh umat Nabi Allah Daud.
-
Firman Allah S.W.T:
 
Kami (Allah) telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. - Surah Isra’:55